เกี่ยวกับบริษัท

 

 

 

 

Company Profile

บริษัท กองทวี พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 158/3 หมู่ที่ 3 .รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ซึ่งประกอบธุรกิจ ด้านการผลิตขวด PET ผลิตน้ำดื่มและจัดจำหน่ายน้ำดื่มทุกชนิด ซึ่งแบ่งออกเป็น ประเภท ดังนี้ น้ำบรรจุถ้วยขนาด 220 มิลลิลิตร น้ำดื่มขนาด  350 มิลลิลิตร  น้ำดื่มขนาด  500 มิลลิลิตร, น้ำดื่มขนาด  600 มิลลิลิตร  , น้ำดื่มขนาด  1500 มิลลิลิตรและน้ำถังขนาด 20 ลิตร เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังรับจ้างผลิตน้ำดื่มแบบ Private label /รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ลูกค้า  ซึ่งเป็นการออกแบบโลโก้ฉลากน้ำดื่มด้วยตนเอง เพื่อให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ขององค์กรโดยได้รับความไว้วางใจให้ผลิตน้ำดื่มประเภทนี้จากโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ภายใต้แบรนด์ น้ำดื่ม ตรา T.P. ,น้ำดื่ม ตรา โรงเรียนผ่องสุวรรณ (สายไหม), น้ำดื่ม ตรา โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย,น้ำดื่ม ตรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,น้ำดื่ม ตรา คลับโมโต (Ducati), และน้ำบรรจุถ้วย ตรา วัดบุคคโล เป็นต้น

บริษัท กองทวี พลาสติก จำกัด ผลิตน้ำดื่มด้วยระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ โดยมีเครื่องบรรจุน้ำอัตโนมัติ ที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อรองรับการขยายตัวในตลาดน้ำดื่มที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ใช้ภาชนะบรรจุตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข, ไม่มีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  โดยมี เลขสารระบบ 13-2-02458-2-0001  และเลขสถานที่ผลิต 13-2-02458  กระบวนการผลิตผ่านกรรมวิธีด้วยระบบ  R/(REVERSE OSMOSIS SYSTEM) ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสง U.V. และโอโซน (OZONE)  น้ำดิบที่ผ่านระบบ R/Oจะผ่านเยื่อกรองคุณภาพสูงซึ่งประกอบด้วยรูพรุนเล็กๆจำนวนมาก มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน ซึ่งจะเป็นน้ำดื่มที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย  สารเคมีและสารพิษต่างๆ

 

 

 

 

 

Visitors: 69,017