รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ลูกค้า

  • เลือกรูปแบบขวดและขนาดของขวด (กี่มิลลิลิตร)ที่ต้องการ
  • ออกแบบฉลากน้ำดื่ม ออกแบบโลโก้ตามที่ลูกค้าต้องการ
  • ประเมินโลโก้และจัดทำใบเสนอราคา
  • สั่งทำแม่พิมพ์ฉลากและจัดทำฉลากน้ำดื่ม 20-25 วัน
  • สั่งซื้อน้ำดื่มโดยติดแบรนด์หรือโลโก้ตามต้องการ พร้อมจัดส่งสินค้า
  • ออกแบบฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)สำหรับลูกค้าที่มีไฟล์โลโก้ฉลากสินค้ามาเอง
  • ออกแบบโลโก้ขึ้นมาใหม่ โดยออกให้ 3 แบบ ตามความต้องการของลูกค้า concept design สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง คิดค่าใช้จ่าย 2,500 บาท
  • มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งคิดแบบเหมาจ่าย 500 บาท ในเขตกทม และปริมณฑล
  • การจัดส่งต่างจังหวัด บริษัทคิดค่าขนส่งตามระยะทาง
  • หลังจากการส่ังซื้อครั้งแรกไปแล้ว รอบถัดไปสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า 7-10 วัน นัดวันจัดส่งตามคิว
Visitors: 74,946