โรงงานผลิตน้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน

บริษัท กองทวี พลาสติก จำกัด เป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มและจัดจำหน่ายน้ำดื่ม ตรา เวลลา   รับผลิตน้ำดื่มในรูปแบบ (Private label)   รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ลูกค้าซึ่งสามารถออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า องค์กร บริษัท ห้างร้านและกิจการ   โดยฉลากน้ำดื่มสามารถแสดงถึงภาพลักษณ์ขององค์กร โดยสามารถโฆษณา โปรโมทหน้าร้าน ต้อนรับลูกค้า แจกเป็นการกุศลช่วยเหลือสังคม เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำดื่มในราคาโรงงาน น้ำดื่ม ผลงานที่ผ่านมาของบริษัท    อาทิ     เช่น      น้ำดื่ม ตรา โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย   น้ำดื่ม ตรา โรงเรียนผ่องสุวรรณ สายไหม ,  น้ำดื่ม ตรา โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ , น้ำดื่ม ตรา โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย ,  น้ำดื่ม ตรา สนามฟุตซอล  BRIDGE 914 ,    น้ำดื่ม ตรา วัดบุคคโล NNN BAKERY , น้ำดื่ม ตรา ครุยสุกัญญา ,น้ำดื่ม ตรา CLUB MOTO DUCATI 

         บริษัท กองทวี พลาสติก จำกัด ใช้ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำดื่มโดยผลิตน้ำดื่มด้วยเครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติที่ได้มาตรฐาน   ได้รับการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเลขสารบบอาหาร 13-2-02458-2-0001 เลขสถานที่ผลิต         13-2-02458   สามารถคลิกดูใบรับรองคุณภาพน้ำดื่มได้ ที่นี่

 


 

 

 จ้างผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์

 CLICK

 

สั่งซื้อน้ำดื่ม / สมัครตัวแทนจำหน่ายน้ำดื่ม

 CLICK 

 

 

 

 

Visitors: 74,944